Feeds:
Entrades
Comentaris

Posts Tagged ‘editors’

“ Malgrat que en el camp de la bibliofília se la coneix  preferentment per les edicions de caràcter artístic, l’Editorial Gustavo Gili ha conreat en la seva llarga vida tots els vessants del gènere: bibliofília erudita, bibliofília científica, bibliofília artística o alta bibliofília ( segons la denominació que el mateix Gili va adoptar de l’àmbit franès), coedicions, edicions finançades per autors o bibliòfils, edicions facsímils i llibres d’artista.

El seu historial en l’edició de bibliòfil no comença, en contra del que pugui semblar, amb “Ediciones de la Cometa”, sinó que s’inicia durant els anys immediatament següents a la creació de l’editorial, i es prolonga d’una manera constant al llarg del segle XX. En la seva dilatada activitat es poden reconèixer diverses etapes: la primera comprèn, aproximadament, les dues primeres dècades que segueixen la fundació de l’editorial. Així, des del 1906, com a mínim, Gustau Gili Roig va encetar una sèrie d’edicions limitades que van ser el germen de les edicions de bibliòfil que l’editorial va llançar un parell de dècades després. Entre aquestes publicacions es poden esmentar Poesies ( 1906), de Miquel Costa i Llobera; Llibre de doctrina pueril ( 1907), de Ramon Llull; Cap al tard ( 1909), de

Joan Alcover, i les edicions especials de l’obra de Joan Maragall o de Narcís Oller. Es tracta d’un conjunt de publicacions influït pels models barcelonins que promovien la Societat Catalana de Bibliòfils, L’Avenç, Oliva de Vilanova, Els XII, Ramon Miquel y Planas i molts d’altres; és a dir, d’un tipus de bibliofília erudita circumscrita a l’àmbit català ( cultura catalana, idioma català i estil editorial català).

El segon període, que se solapa amb “Ediciones de la Cometa”, inclou una sèrie de coedicions amb Pantheon ( FlorènciaBarcelona). Tot i que no portaven la denominació explícita de “bibliòfil”, no hi ha dubte que aquest conjunt de publicacions representava una variant més del gènere, i no seria inexacte qualificar-la de “bibliofília científica”. Es tractava de textos de primeres figures de la història de ‘art, publicats entre el 1930 i el 1933: La escultura del Renacimiento en España ( 1931), de Manuel Gómez-Moreno; La miniatura inglesa (1933), d’Elfrida Saunders, i alguns altres. La majoria de títols, impresos en paper setinat de qualitat, tenien un tiratge de 165 exemplars i s’acompanyaven d’il·lustracions en fototípia.

La tercera fase correspon a les ·Edicions de la Cometa”, que representen el model genuí de bibliofília artística inspirada en les edicions franceses del període d’entreguerres. Comença el 1930 i s’acaba el 1948 amb la publicació de Platero y yo, de la qual ja s’encarrega Gustau Gili Esteve. Les “Edicions de la Cometa”, que constitueixen una autèntica edat d’or de la bibliofília espanyola, van culminar amb dos epílegs: La Tauromàquia (1959) i El entierrro del conde de Orgaz (1969), obres il·lustrades per Picasso que se situen al capdamunt de les grans produccions de bibliòfil de la casa. Creada amb la intenció d’implantar a Espanya la bibliofília d’orientació francesa, aquesta col·lecció no sempre va rebre la resposta adequada a l’alt cost que requeria l’empresa, que va topar des del principi amb la dificultat de l’escassetat de subscriptors.

Del llibre: Pablo Picasso i els editors.Gustavo Gili. Treball i amistat, Claustre Rafart i Planas et al., Ed. Fundació Museu Picasso, Barcelona, 2018; p.55-56.

 

“ Como queda demostrado, el comercio del libro antiguo se mantiene por el amor al libro; lo provocan y sustentan los coleccionistas y bibliófilos; lo realizan los libreros, al buscar para sus clientes el libro que necesitan. Muchas veces el librero anticuario, repetimos, ha sido coleccionista, y los quebrantos de fortuna le han obligado a hacer de una afición que les arruinaba una profesión que les da de comer; y, en no pocas, el bibliófilo es al mismo tiempo librero de ocasión; aunque sin darse de alta en la contribución: que compra dos o tres libros por un precio, vende después dos o uno de ellos por lo que le costaron los tres y cristaliza su ganancia en los libros que gratuitamente y por este procedimiento enriquece o forma su colección”.

Lasso de la Vega, Javier: El comercio del libro antiguo, Gráficas González, Madrid, 1946. p. 52 ( 25 en el llibre).

 

 

Read Full Post »

 

“La Bibliofília .-

A part de vehicles de comunicació, cultura i entreteniment, alguns llibres superen la finalitat de la seva lectura i esdevenen, per moltes i variades raons, en objectes amb apassionats seguidors i admiradors: els bibliòfils, o amants dels llibres. Independentment de l’acte de la lectura, un llibre pot proporcionar noves i diverses satisfaccions, com pot ser contemplar una enquadernació artística, l’exquisidesa de la il·lustració, el que contingui un text o dedicatòria original de l’autor o d’un altre artista relacionat amb el llibre, una edició limitada numerada i irrepetible (com poden ser els facsímils d’incunables o obres clàssiques), imprès amb paper fabricat a l’antiga i amb reproduccions xilogràfiques, una edició príncep de difícil localització, potser un incunable mateix.

L’afició a col·leccionar (del llatí collectio, recol·lecció, reunió) llibres d’especial valor ha estat sempre en mans de persones amb notables recursos o, sobretot, lligada a llibreters i gent relacionada amb el comerç del llibre, ja que són els que tenen més oportunitats de descobrir, apreciar, conèixer i seleccionar les obres. Els llibreters, per exemple, ja en segles passats, adquirien les biblioteques completes d’escriptors, erudits, col·leccionistes o herències amb la intenció d’assegurar-se les obres de valor i rebutjar o revendre la resta. Són llibres que han estat ocults molt de temps, que es restauren si cal i que veuen la llum algun dia en les subhastes o a les llibreries especialitzades.

També hi ha bibliòfils de menor poder adquisitiu i que centren la seva passió en obres aparentment menors, però que en formar col·lecció augmenten el seu valor i afició. És el cas de les especialitzacions: reunir un nombre considerable d’edicions d’un títol concret, d’un autor determinat, d’un il·lustrador, d’una tendència, d’un any, d’un idioma, d’una sèrie completa (novel·les de l’oest, negra, ciència-ficció, còmic), d’una temàtica (tauromàquia, gastronomia, eròtica, medicina, arquitectura, etc.), o fins i tot d’un format, d’un tipus d’enquadernació, del material emprat …

El bibliòfil que pot invertir menys té l’oportunitat de gaudir recorrent a diverses fonts, sempre atent a les petites (o grans) oportunitats que el mercat, el moment o la sort li puguin oferir. La satisfacció, en bibliofília, és molt personal. Sovint, la petita frustració per no poder obtenir una peça determinada ve compensada pel fet de seguir buscant i afegint altres elements que potser no perseguíem, però que encaixen en la nostra col·lecció.

Per al bibliòfil, el llibre ideal per la seva col·lecció ha de tenir interès literari, ser bell i ser únic (o, almenys, que hi hagi molt pocs exemplars com aquest) o formar un conjunt que per si mateix constitueixi una singularitat”.

 

Extret de la Part I, cap. 06 ( p. 245),  del llibre:

El libro y la edición” , Lluís Borràs Perelló, Ediciones Trea, Gijón, 2015.

 

Read Full Post »

Fotografia a http://encantsvellsrtirado.blogspot.com.es/

 

“ En aquesta Fira de Bellcaire en Palau va debutar com a venedor, l’any 1897, acompanyat de la seva muller, que era més venedora que ell. En Palau, però, més home de parets que no pas de carrer, tot seguit va instal·lar-se en un portal de la Ronda de Sant Antoni, al costat del petit edifici de les Escoles Pies on es donaven classes als alumnes externs. D’allí no va trigar gaire temps a sortir-ne per establir-se en un altre portal del carrer del Bonsuccés. Com que sempre li ha agradat més fer de recercador que no pas de comerciant, així que va poder va anar-se’n al carrer de Sant Pau, al 41, això és, a la mateixa botiga que havia estat abans d’en Feliu Montpart, i allí el trobareu, encara avui, carregat d’anys, entremig de fitxes i de papers vells, assegut en una cadira que d’un tros lluny sembla una basseta de criatura de bolquers, en cos de camisa a l’estiu i ben embufandat a l’hivern, prenent notes i més notes. Allà hi ha pujat la família, una dinastia dedicada tota ella, sense excepció, al ram del llibre.

Can Palau, avui com avui, tant com una llibreria és una institució. Igualment ho són can Batlle, Bosch i Millà, i van camí d’ésser-ho les llibreries Dubà, Creus i Balaguer, en les quals ja es destaquen els continuadors.

És possible que hi acudissin altres venedors de llibres, a aquella fira del diumenge. Més, però, que la relació detallada dels que hi anaven – avui difícil d’establir – interessa donar-ne una impressió de conjunt, i això és el que hem procurat de fer.

L’any 1918, amb motiu e l’aplicació de la llei de descans dominical, que obligà a tancar tot el comerç, la històrica Fira de Bellcaire, coneguda aleshores com Encants del diumenge, fou suprimida de dret. En compensació, els venedors foren autoritzats perquè poguessin parar els dissabtes.”

Llibre de Llibreters de Vell i de Bibliòfils barcelonins d’abans i ara, de Jaume Passarell, Ed. Millà, Barcelona, 1949; p. 53.

 

 

“ Otra colección cayó también en este bombardeo, la del bibliófilo Gustavo Gili, editor de pro, del buen hacer en las artes gráficas.

Fue a principios de siglo cuando se propuso formar una biblioteca profesional y empezó a reunir todo lo publicado concerniente al libro. Años después la idea fue superada y se generalizó.

Y si bien la idea inicial de la colección, en cuanto a la temática, se abría hacia horizontes más anchos, se cerraba en cuanto a exigencias de calidad y buen gusto.

Y así empezó una de las bibliotecas que llegaría a ser de las más importantes de España y Europa, y no precisamente por el número, antigüedad y rareza del libro, sino poir la selección y belleza de sus ejemplares.

El libro bien hecho, el bello ejemplar, el carácter de letra, la composición, sus márgenes, la calidad del papel, las viñetas, los grabados, su estampación; las bellas encuadernaciones, el número y tirajes de la edición, eran factores esenciales que privaban en su biblioteca.

Solía decir que su colección no era la de un erudito, sino la de un amante de la belleza del libro, del libro elevado a categoría de obra de arte”.

MARÈS, Frederic: El mundo fascinante del coleccionismo y de las antigüedades. Memorias de la vida de un coleccionista. Ajunt. Barcelona-Museu Frederic Marès, 2006, pp. 140-141. ( Llibre del que he après unes quantes coses).

 

 

Read Full Post »

 

                                                          

 

                “Rodergas explica detalladamente las características de las publicaciones de Miquel: ‘Miquel y Planas, ben escullit el text, en totes les obres que va editar a despeses seves, sabent per endavant que cap benefici material podia trèuren – y gosaría a dir a gratcient de que no fos axi, donchs segurament lo contrari li hauria dolgut-, posava al servey del llibre tot el seu depurat bon gust y els seus vastissims conexements en la materia, tenintne cura en tots els seus detalls per insignificants que pogesin aparentar, escullintne la bona qualitat del paper, y, sempre d’acort ab el text, el format que millor havia d’escaure al llibre, la grandaria, elegancia, nitidesa y estil dels tipus tipogràfichs, format de caxa y marges, las ilustracions, sempre d’acort ab el text, a quin artista calía confiarles, quin procediment en la reproducció, si en quants colors o en negre, bona y encertada distribució de la portada y portadella; en el relligat, quin procediment, quina materia, quina ornamentació, quin color, si hi estaven millor o no els nervis y àdhuch qui no disonessin les guardes, ni en color ni en qualitat, de les cobertes. En una paraula: tot el conjunt del llibre, transformat en summùm de bellesa y perfecció artistica… una obra perfecta…”.

 

            Article: “Gollerías para Bibliófilos, 1: Las ediciones de Bibliófilo de Ramón Miquel y Planas”, de Francisco Mendoza Díaz-Maroto a la revista Hibris, nº 53, sep-oct 2009, pp. 9.

 

 

 

               “ Recuerdo que, hace algunos años, Creus – un bibliógrafo de Santa Madrona – tenía un libro que relataba los viajes de Cabeza de Vaca, de gran valor en el mercado. Por su puesto, desfilaron la mayoría de libreros de viejo barceloneses, pero ninguno se atrevió a apechugar con el tal libro, hasta que lo vió Babra, que en el acto ofreció mil pesetas por él. Este solo rasgo puede definir claramente las personalidades libreril y bibliogràfica que se funden en el comerciante en libros que a la vez, tiene amor por su oficio. Babra conocía el valor intrínseco y extrínseco de los volúmenes que caían en sus manos e inmediatamente negociaba con ellos. Así, pues, no es de extrañar que grandes cantidades de estos fueran a parar a las estanterías insaciables del inglés Maggs Bross. Pero no solamente los de este librero, sino que también los de todos los de Barcelona, los de todos los de España… De esta forma ha emigrado de nuestra tierra,

                                               

 hacia Norte América y hacia Inglaterra, un cincuenta por ciento de la antigua producción bibliogràfica española. Los bibliófilos confeccionan catálogos que cambian entre sí y fijan precios y aceptan ofertas. En este aspecto no podemos tampoco competir con los extranjeros. En Barcelona se puede adquirir una Real Cédula antigua por un par de pesetas; Maggs Bros. cobra por lo mismo de siete a ocho libras esterlinas en Londres. No puede exigírsele al hombre que tiene abierta una tienda para comprar y vender libros un patriotismo tan extremado como para perjudicarse en su crematística particular. Además, sería inútil y absurdo… “. 

         Article: “Los comerciantes del libro” de Gabriel Trillas a Las Noticias, Año XXXVI,nº 12099, 31 de enero de 1931.

 

 

                                                          

 

Read Full Post »